กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงบประมาณ นโยบายและแผนฯ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ

งานแนะแนว

งานห้องสมุดโรงเรียน

ดาวน์โหลดโปรแกรม

คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นลำดับที่


Web Counter

ประชาสัมพันธ์ ท.ร.ภ.

ประกาศ ! ผลการจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2553
คลิกดูรายละเอียด

ประกาศ ! รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัตการการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ประเภท CMS ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Joomla เป็นวันที่ 21 - 23 เม.ย. 53 คลิกดูรายละเอียด

ประกาศ ! เลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัตการการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ประเภท CMS ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Joomla เป็นวันที่ 21 - 23 เม.ย. 53 คลิกดูรายละเอียด

 

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
5 ธ.ค. 52

 

การแข่งขันทักษะวิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ครั้งที่ 59
วันที่ 17-19 ธ.ค.52 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช คลิกดูรายละเอียดa
ผลงานทางวิชาการ รองฯอรวรรณ น้อยมุข
 สื่อการเรียนการสอนครูศุภชัย
เรียนรู้ MSAcess กับครูราตรี  แท่นอินทร์
ฟฟ สื่อการเรียนการสอนครูถาวร
ผลงานของครูจันทนา อินทรัตน์
ผลงานของครูมุกดา ภักดีพันธ์
ผลงานของครูกรรยา ช่วยจันทร์
ผลงานของครูชนิดา  พลสิงห์
ผลงานของครูสุภาพชัย
แบบฝึกเสริมทักษะครูอุไรวรรณ
บทเรียนโปรแกรมครูนิตยา
สื่อการเรียนการสอนครูมณฑา
a สื่อการเรียนการสอนครูสมศักดิ์
แผนการดำเนินงาน
แผนผังเขตพื้นที่
ทะเบียนพรรณไม้
กระดานสนทนา
เซ็นต์สมุดเยี่ยม
E-BOOK ภาษาซี
ฟ E-BOOK คำสั่ง IF

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รัชดาศูนย์รวมข้อมูลต่างๆ  

DownLoad โปรแกรม
รายงานข้อมูลการศึกษา
รวมเว็บไซต์ในจังหวัดชุมพร
แนะนำเว็บไซต
 
[ ] จังหวัดชุมพร
 [ ] ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร
 [ ] มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 [ ] สำนักงานประกันภัยจังหวัดชุมพร
 [ ] สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร
 [ ] สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร
 [ ] อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
 [ ] พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดชุมพร
 [  ] สำนักงาน สก.สค.จังหวัดชุมพร
 [  ] ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร
 [  ] สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 [ ] เว็บไซต์ สพฐ. เดิม
 [ ] คุรุสภา
 [ ] สกสค.
 [ ] สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 [ ] ตรวจ ติดตามผลงานทางวิชาการ
 [ ] สมาคมผู้ช่วยผู้บริหาร
 [ ] สมาคมนักวางแผนการศึกษาไทย
 [ ] ศูนย์รวมเว็บไซต์ ครู ICT สิงคโปร์
 [ ] เว็บไซต์ ครู ICT สิงคโปรรุ่นที่ 1
 [ ] กลุ่มงานนิติกร สำนักพัฒนาระบบบริหาร ฯ
 [ ] ศูนย์ต่อสู้ความยากจน สพฐ.
 [ ] ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สพฐ.
 [ ] เว็บไซต์โรงเรียนขนาดเล็ก
 [ ] สำนักผู้เชึ่ยวชาญ สพฐ.
 [ ] ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ อนุบาลเชียงใหม่
 [ ] เด็กไทยทำได้
 [ ] บริจาคเพื่อส่งเสริมการศึกษา ให้ 1 ได้ 2 [ชื่อ ร.ร
 [ ] สื่อการสอน "เศรษฐกิจพอเพียง"

 

พบกันทุกวันอังคาร 
    
นานาทรรศนะของ เลขาธิการ กพฐ. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ทั้ง ข่าวสาร หลักการ วิสัยทัศน์ นโยบายใน การบริหาร [ รายละเอียดทุกวันอังคาร ]

ห้องเรียนทันข่าว
      
ห้องเรียนทันข่าว นำเอาข่าวสารประจำ
วันมาวิเคราะห์ เจาะลึก ร้อยเรียง ออกมา
ในลักษณะ บทความที่มีสาระ ครบถ้วน
[ รายละเอียด ]
สอนภาษาอังกฤษ
กับครู Andrew Biggs สอนเสริมภาษา อังกฤษ สำหรับชั้นมัธยม ศึกษาตอนปลาย
[ รายละเอียด ][ คลิกชมการสอน ]
School E-Center
โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
[ รายละเอียด 1 ]
[ รายละเอียด 2 ]