ผู้จัดทำ

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นายถาวร นามสกุล ทองบาง ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ
เกิดเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2505
สถานที่เกิด บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อบิดา นายอั้น ทองบาง ชื่อมารดา นางห้วย ทองบาง
ที่อยู่ปัจจุบัน 254 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษมฝั่งซ้าย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 7 โรงเรียนชุมชนประชานิคม ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จบการศึกษาเมื่อ พ.ศ. 2519
มัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพรจบการศึกษาเมื่อ พ.ศ. 2522
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเกษตรกรรม วิทยาลัยเกษตรกรรมชุมพร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร จบการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2525
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเกษตรกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) จบการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2527
ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์บางพระ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตชลบุรี จบการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2530

ประวัติการทำงาน
ครู 2 โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อ 2 มิถุนายน 2529
อาจารย์ 1 โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา” อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อ 28 กันยายน 2532
(ช่วยราชการโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 1 ต.ค. 2532 - 1 ต.ค 2537 )
อาจารย์ 1 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 1 ต.ค. 2537
สถานภาพปัจจุบัน ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุมพร เขต 1