ทำเนียบบุคลากรนายปกรณ์   วัฒนอุดม
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯ

                                                                     
                      นางนิลุบล   ชุมภูนุช              นางสาวณภัทร   อุดมดิษฐเวชกุล             นางสาวทัศนีย์   มากภิรมย์         
                 
          ครูชำนาญการ                                      ครูผู้ช่วย                                            ครูอัตราจ้าง