ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
20 พ.ค. 62 ถึง 22 พ.ค. 62 เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วัดพรุตะเคียน / ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
16 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 1 / 2562
ชุดนักเรียน โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
16 พ.ค. 62

วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จะมีการถ่ายรูปเพื่อทำบัตรนักเรียน ขอให้นักเรียนแต่งกาย ด้วยชุดนักเรียน ทรงผมถูกระเบียบเรียบร้อย

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก / ชุดนักเรียน โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
13 พ.ค. 62 ถึง 15 พ.ค. 62 เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันพรุตะเคียน / ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน