นายกิตติ พีรฉัตรปกรณ์
แบบฝึกทักษะ ลำดับเรขาคณิต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.33 MB
แบบฝึกทักษะ ลำดับเลขคณิต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.59 MB
แบบฝึกทักษะอนุกรมเรขาคณิต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.15 MB
แบบฝึกทักษะ อนุกรมเลขคณิต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.84 MB
สรุปผล-PLC-ภาคเรียนที่-1-ปีการศึกษา-2562
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.74 KB
สรุปผล-PLC-ภาคเรียนที่-2-ปีการศึกษา-2562
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.89 KB