นางนงเยาว์ พีรฉัตรปกรณ์
แบบฝึกกฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 939.07 KB
แบบฝึกความน่าจะเป็น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.06 MB
แบบฝึกทักษะเรื่องเลขยกกำลัง ม.2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.57 MB
แบบฝึกทักษะอนุกรมเรขาคณิต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.03 MB
แบบฝึกพหุนามและเศษส่วนพหุนาม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.38 MB
แบบฝึกฟังชัน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.32 MB
แบบฝึกรากที่ n ของจำนวนจริง
แบบฝึกลำดับอนุกรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.03 MB
แบบฝึกเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.79 MB
สรุปผล-PLC-ภาคเรียนที่-1-ปีการศึกษา-2562
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.74 KB
สรุปผล-PLC-ภาคเรียนที่-2-ปีการศึกษา-2562
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.89 KB