ภาพกิจกรรม
วันที่ 29 มกราคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเนินสันติ ได้จัดทำแผนการพ่นน้ำฆ่าเชื้อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในสถานศึกษาพื้นที่เทศบาลตำบลเนินสันติ ตามโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2564,15:02   อ่าน 20 ครั้ง