ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

                                                - คู่มือระบบคัดกรองนักเรียนยากจน บนเว็ปไซต์

                                                   - คู่มือระบบคัดกรองนักเรียนยากจน บนโทรศัพท์มือถือ

                                         - แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน

 

 

เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม

วันที่ ๑๙-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙


โครงการค่ายเยาวชนต้นกล้าต้านภัยยาเสพติด
(ชมรมพลังแผ่นดินต่อต้านยาเสพติด)
วันที่ ๒๐ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

วันไหว้ครู วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
  

การแข่งขันรายการ"ศึกปีกหมุนประลองปัญญา"

ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในวันที่ ๑๑-๑๒ มิถุนายน พ ศ.๒๕๕๙

ณ จังหวัดเชียงราย

 

 

 

 ประกาศโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
              
             
             

       

       แผนปฏิบัติการประจำปี 59
                   - รายละเอียด
       แบบรายงานโครงการ
                  - รายละเอียด

นายจรวย   พิมาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน