ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการและแนวปฏิบัติ ในการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 164) 12 พ.ค. 64
การรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (อ่าน 3649) 19 ก.พ. 64
ตารางสอบวัดผลกลางภาค ม. 4-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 329) 10 ก.พ. 64
ตารางสอบวัดผลกลางภาค ม.1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 237) 10 ก.พ. 64
ยินดีต้อนรับครูอัมภาพร สงเนียม (อ่าน 3372) 11 พ.ย. 63
ตารางสอบกลางภาค ม.ปลาย (อ่าน 3555) 28 ส.ค. 63
ตารางสอบกลางภาค ม.ต้น (อ่าน 3565) 28 ส.ค. 63
เลื่อนปฏิทินการรับระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)และใบประกาศนียบัตร (อ่าน 3869) 31 มี.ค. 63
ดูผลการเรียน (อ่าน 4588) 20 มี.ค. 63
สมุดโทรศัพท์ ครู-บุคลากรโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก (อ่าน 3888) 18 มี.ค. 63
ประกาศ!! การรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่1และ4 ปีการศึกษา2563 (อ่าน 4434) 13 ก.พ. 63
งานวันครู (อ่าน 3754) 05 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาและปูพื้นทางเท้า (อ่าน 3981) 14 ส.ค. 62
งานกิจกรรมวันวิทยศาสตร์ SCIENCE DAY 2562 ** รายละเอียด ** (อ่าน 3859) 09 ส.ค. 62
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 3914) 23 พ.ค. 62
วันที่ 18 พ.ค. 62 บูธสัญจร มาบริการสมัครให้ถึงที่ตลาดนัดหน้า ร.ร.ท่าแซะรัชดาภิเษก (อ่าน 3988) 18 พ.ค. 62
ขอเชิญร่วมกิจกรรม ท่าแซะรัชดาภิเษก มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 (วิ่งปันน้ำใจ ได้บุญ สนับสนุนการศึกษา) (อ่าน 4344) 12 พ.ค. 62
วันที่ 16 พ.ค 2562 วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จะมีการถ่ายรูปเพื่อทำบัตรนักเรียน ขอให้นักเร (อ่าน 3943) 01 พ.ค. 62
วันที่28 เม.ย.62 นักกรีฑา รัชดา รันนิ่ง ทีม 5 คน แข่งขันในรายการrun together ณ ทุ่งวัวเล่น อ.ปะทิว (อ่าน 3910) 28 เม.ย. 62
วันที่ 16 พ.ค. 2562 โรงเรียนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2562 (อ่าน 3805) 21 เม.ย. 62
วันที่ 13 - 15 พ.ค. 2562 นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม (อ่าน 3693) 21 เม.ย. 62
วันที่ 3 เม.ย. 2562 ขอเชิญชวนผู้ปกครองนักเรียน ชั้นม.3 และ ม.6 ทุกคนค่ะ (อ่าน 3811) 20 มี.ค. 62
วันที่ 22-27 มีนาคม 2562 รับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 4014) 20 มี.ค. 62