กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุทธิชัย เพชรประพันธ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวมุกระวี ศรีพลลา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวมุธิตา สุนารัตน์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2